Nema crvene boje, ni Oracle jedrilica. Ostaju dva galeba kao simbol slobode, otvorenosti i saradnje i nešto svetlija plava boja. Font je snažniji i zaokruženiji.

logo_color.png       symbol_color.png
© 2010, Oracle i podružnice. Sva prava sačuvana.


Novi jači OpenOffice.org vizuelni identitet bi trebalo da zameni šarenilo nastalo prelaskom sa izdanja 2.x na 3.x, i obeleži desetogodišnju evoluciju zajednice i proizvoda OpenOffice.org, najpopularnjeg slobodnog kancelarijskog paketa.