OpenOffice.org Račun (engl. Calc) omogućava dodavanje korisničkih funkcija pisanjem umetaka (engl. AddIn). Tako definisana funkcija je potpuno ravnopravna već ugrađenim funkcijama, a kao jezik se može koristiti C++, Java, Python,...

slovima.png
Ispis broja slovima — funkcije SLOVIMA i SLOVIMAL

Danas me nije mrzelo, pa reših da pogledam kako to sve tačno radi u Pythonu kroz PyUNO.

Sve što je potrebno je IDL datoteka sa opisom interfejsa nove komponente, komad Python koda i manifest.xml koji omogućava da se AddIn lako instalira uz pomoć upravnika paketa.

Umetak koji implementira funkcije SLOVIMA i SLOVIMAL, za ispis broja slovima, ćirilicom i latinicom možete preuzeti sa sr.openoffice.org. OXT je zapravo ZIP arhiva, pa je lako da zavirite unutra, a uz malo znanja o Pythonu lako ćete se snaći i da napravite nešto svoje.

Da napomenem još da umetak radi kako na GNU/Linux sistemima tako i na Microsoft Windowsu baš onako kako bi trebalo.

Naredni korak je isto ovo u snu ("sanu") i na javi...