zoran.jpg Danas sam prvi put ušao u zgradu “Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu” povodom predavanja koje je održao Zoran Dimitrijevic pod naslovom:

Google: A Computer Scientist’s Playground (From Systems Perspective)

Predavanje je počelo sa manjim zakašnjenjem. Sam akcenat je trebao biti na distribuiranom sistemu datoteka koji Google koristi (GFS) kao i algoritmu za paralelno procesiranje zahteva na čvorovima klastera. Međutim, kao što je više puta i pomenuo, predavač se uzdržavao detaljnijeg objašnjavanja, tako da je na kraju predavanje ispalo samo interesantno, sa povremenim duhovitim upadicama nastalim usled samog radnog okruženja i položaja zaposlenih u Google Inc, ali i globalnom imidžu koji ta kompanija stvara.

Nakon završenog izlaganja usledilo je par pitanja (među njima i jedno moje vezano za POSIX kompatibilnost GFS-a i realizovanoj polisi istovremog pristupa podacima u distribuiranom okruženju sa stalnim replikacijama) od kojih se većina ticala stvari vezanih za Google, a koje su predmet opšteg javnog interesovanja, kao na primer Google i cenzura, Google Cache i poverljive informacije i slično.

I na kraju, ostao sam koji minut duže kako bih saznao po koju indoor informaciju više, na primer da li u Google-u postoji tedencija okretanja ka bogatom korisničkom interfejsu nasuprot originalnoj maksimalnoj jednostavnosti (Gmail, Google Suggest,… naspram Google Search-a). Na to je g. Dimitrijević odgovorio da Google nudi ono što korisnici zahtevaju, i ako je to bogat web interfejs onda će Google to i ponuditi.

Od nekih drugih insider informacija, na predavanju se moglo načuti da je na pomolu bolja implementacija pretrage “sa i bez kvačica” na “našim” slovima kao i pretraga na ćirilici koja prikazuje i na latinici transkribovane rezultate.

Ukupno gledano, predavanje je bilo interesantno što je logično i za očekivati poznavajući Google okruženje. Kao zaključak može stajati: “Cilj je da se sve uradi brzo, efikasno i jeftino” (na jeftinom, ali zato mnogobrojnom hardveru)