Zahvaljujem se svima koji su se javili da mi pomognu oko izvršavanja moje numeričke simulacije, a one koji to još nisu uradili pozivam da se jave :).

Dakle, zahvaljujem se (unapred i pre nego što vidim rezultate):

Aleksandru Raduloviću (Alex) Filipu Miletiću (Filmil) Dejanu Lekiću (Leka) Dušanu Drndareviću (drdrksa) Goranu Raduloviću (godza) Miljanu Karadžiću (caiser) Miroslavu Strugareviću (Ram) koji doduše tek treba da pokrene program