Sledeće stiže sa foruma OtvoreniDokument.com, gde Vladislav Stevanović pita:

Sledeće pitanje je koja je razlika između uslova korišćenja Apache Openofisa i Libreofisa. Libreofis je nastao uglavnom zato što je Sun držao primat, i razvijao ga prema svojim potrebama jer je imao i komercijalnu verziju ovog paketa. Kako je Oracle donirao Openofis Apache fondaciji, pretpostavljam da je nestao problem za zajednicu oko uslova korišćenja. Ili?


Razlika je u ideji i motivaciji.

Dokument fondacija postoji sa ciljem da obezbedi svima širom sveta slobodu i sigurno puno vlasništvo nad elektronskim dokumentima bez rizika od zamke jednog softvera ili jednog proizvođača. Fondacija je posvećena otvorenim standardima, a tu je pre svega ODF. Želja fondacije je da kroz slobodan softver svima pruži tehnički atraktivan skup osnovnih programa za rad na računaru lokalizovan na što veći broj jezika. Fondacija je kolevka za razvoj Libreofisa. Za Libreofis koji Dokument fondacija vidi kao strateški značajan slobodan softver odabran je model meritokratije gde oni koji najviše rade i doprinose, najviše i utiču na donošenje odluka u projektu. Ovo je blisko mnogim aktivistima slobodnog softvera i malim kompanijama koje tu vide šansu za pravo partnerstvo.

Apache OpenOffice je sa druge strane projekat nastao kada je Oracle odlučio da se povuče iz OpenOffice.orga, kao izlazna strategija za ugovore prema pratnerima (IBM ispred drugih) i korisnicima. Postoji i fina razlika između Apache licence za Apache OpenOffice i GNU LGPL/MPL za Libreofis ali to nije značajno koliko motivacija učesnika u projektu.

I jedan i drugi projekat su otvoreni za nove aktiviste, vreme teče, pa ne znači da će ova razlika ostati upravo ovakva. Imajte u vidu da je ovo moje lično viđenje, pa se utoliko ograđujem.