Krenule su da stižu prve zakrpe iz domaće programerske zajednice za biblioteku za čitanje elektronske lične karte implementirane u Javi, bez drugih dodatnih zavisnosti. Biblioteka JFreesteel je slobodan softver otvorenog koda, objavljena pod GNU LGPLv3 licencom koja dozvoljava korišćenje kako u slobodnim tako i u vlasničkim komercijalnim aplikacijama.

U odnosu na kod objavljen juče sada postoji Maven integracija, kod je lepo podeljen na biblioteku (u lib/) i aplikaciju koja koristi biblioteku (u viewer/). Aplikacija je preimenovana u SerbianEidViewer.

Zakpre možete poslati na grakic@devbase.net ili kao merge request kroz Gitorious. Kod se održava u Git skladištu, a svoju kopiju pravite naredbom: git clone git@gitorious.org:freesteel/jfreesteel.git. Naredbom mvn install uz instalirane JDT i Maven u novom target/ direktorijumu ćete dobiti jfreesteel.jar paket biblioteke, serbianeidviewer aplikaciju i u direktorijumu serbianeidviewer-lib sve biblioteke koje aplikacija koristi.

Ako želite da pripomognete razvoj JFreesteel biblioteke i SerbianEidViewer aplikacije, evo nekih predloga.