Probna beta novog izdanja najpopularnijeg slobodnog kancelarijskog paketa OpenOffice.org je dostupna od juče. Besplatno preuzimanje izdanja za sve platforme dostupno je sa sajta projekta. Za srpsku lokalizaciju beta izdanja potrebno je instalirati ćirilični ili latinični jezički paket na englesku punu instalaciju.Novo prozoče za pripremu štampe


Sledi kratak opis nekih novina:

 • Novo prozorče za pripremu štampe (na slici). Integrisani pregled po stranicima, lakši izbor opcija i podrška za štampu više stranica na jednom listu iz svih programa paketa.
 • Uvoz CSV datoteke sa više mogućnosti (opcija za bolje prepoznavanje formata brojeva i datuma zavisno od izabranog jezika, opcija za učitavanje polja pod navodnicima kao tekst)
 • Ćirilična imena u elektronskom potpisu
 • Lakši rad sa slajdovima i ubacivanje i izmena sadržaja u prostor odabranog rasporeda slajda u prezentacijama • Registrovani izvori podataka sada mogu biti označeni samo za čitanje. Dozvoljeno je pakovanje postavki za izvore podataka u obliku dodatka za laku masovnu instalaciju.
 • Crtanje linija, simbola, strelica, oblika i dodavanje proizvoljnog teksta unutar grafika
 • Paleta za brzo traženje unutar dokumenta koja ne zaklanja dokument
 • Opcija za uključivanje standardnih fontova (Times, Helvetica,...) u izvezeni PDF dokument kao što je to slučaj za izvoz u PDF/A format.
 • Podrška za nove lokalitete uključujući rusinski (Slovačka) i rusinski (Ukrajina)
 • Boja za kartice listova u tablicama
 • Podrška za do milion redova u tablicama (1048576) umesto prethodnog limita od 65536 redova
 • Podrazumevani prikaz automatskog broja decimala zavisno od širine ćelije u tablicama
 • Padajući meni u datapilotu tablice sa opcijama za ređanje i skrivanje stavki
 • Nove opcije u meniju za brzu promenu slova iz velikih u mala i obrnuto u tekstualnim dokumentima (Prvo u rečenici velikim, svaka reč velikim, itd.)
 • Izbor sinonima iz kontekstualnog menija (rečnik sinonima za srpski jezik nije javno dostupan pod slobodnom licencom). Unapređeno prozorče za izbor sinonima i rastavljanje na slogove.
 • Na GNU/Linuksu pokretanje uz sr@latin lokalitet automatski bira srpski latinični lokalitet i podrazumevani jezik dokumenta. Prevod sučelja se i dalje ne učitava automatski (greška #113496).
 • Novi lični rečnici se sada čuvaju kao obična tekstualna datoteka u UTF-8 kodnoj stranici

Potpuniji spisak novina naveden je na Viki stranici. Greške koje uočite u beta izdanju prijavite preko veb sajta ili na srpskom e-poštom na adresu dev@sr.openoffice.org. Jednom takvom prijavom otkrivena je i ispravljena greška zbog koje su WordArt objekti iz dokumenta u Word formatu bili skriveni pri uvozu datoteke.

Velikim korisnicima se preporučuje da nalože tehničkom osoblju ili sistem integratoru da isproba funkcije paketa koje se koriste unutar poslovnog sistema i prijave ukoliko uoče greške koje nisu bile prisutne u prethodnim izdanjima kako ih sitni problemi koji mogu lako da budu rešeni ne bi sprečili da nadograde softver na najnovije izdanje.

Samo takvim zajedničkim doprinosom učinićemo da kancelarijski paket OpenOffice.org bude bolji, kvalitetniji i svima slobodno dostupan.