Danas sam objavio prvo javno izdanje paketa za podršku srpskog jezika u programu GNU aspell (verzija 0.60). Paket sadrži tri rečnika (ćirilični, latinični i kombinovani) i dve liste reči (ćirilica i latinica) dužine 229239 reči i njihovih oblika.

Više informacija kao i sam paket, možete pronaći na adresi http://srpski.org/aspell