Datum prethodnog upisa na Mojoj Škrabalici je 15. maj 2005. godine ili pre više od četrdeset dana.

Od tada sam imao nekoliko kolokvijuma i usmenih ispita na fakultetu i danas, uz položenu Analizu 1, završio sa svim ispitima iz prve godine. Jedna od prvih stvari koju planiram da uradim nakon nekoliko stresnih sedmica jeste da se lepo odmorim desetak dana.

Od ostalih stvari, nedavno je Danilo Šegan na svom blogu objavio informacije o neočekivanom podsticaju lokalizacije GNU/Linux korisničkog sistema. Radi se o projektu koji će finansirati Novell preko svog domaćeg predstavnika a čiji je cilj formiranje potpune korisničke lokalizacije sledećeg izdanja SuSE distribucije. Potrebno je uklopiti i načiniti kompatibilnim različite komponente korisničkog okruženja tako da srpski jezik bude u potpunosti podržan. Osnovu će činiti Gnome okruženje uz Gnome Office paket dopunjen novim izdanjem OpenOffice.org paketa. Naravno, potrebno je dodati i ostale stvarčice poput ispravnih slobodnih fontova, lokaliteta, definicija tastatura, podršku za srpski jezik u aspell,…

Veliki deo posla je već urađen (spisak na www.srpski.org) među njima možda i najobimniji posao lokalizacije Gnome okruženja (vidi prevod.org), a postoji i prevod starije verzije OOo-a. Danilovim ranijim angažovanjem takođe danas postoje i tastatura Dunav, Bepa fontovi i CS lokaliteti. Naravno, sve ovo treba ponovo pregledati i prekontrolisati. Sam prevod Gnoma je, uprkos prisustva jedinstvenog rečnika dosta šarenolik što treba ispraviti.

Ovo je meni interesantno iz dva razloga. Prvi, iako je podršku za srpski jezik moguće namestiti u večini distribucija (sa izuzetkom stvari koje trenutno ne postoje poput podrške u aspell-u) to često nije nimalo zahvalno. Rezultat ovog projekta če biti jedno funkcionalno GNU/Linux okruženje koje je spremno za korišćenje na našem jeziku. Uz aktivniji nastup Novell-a na našem tržištu u budućnosti rezultat ovog projekta će omogućiti dalje prodor GNU/Linux-a i ideje slobodnog softvera uopšte.

Drugi, ličniji razlog je to što sam ja lično bio zaintersovan da nešto uradim povodom aspell-a tokom ovog leta, tako da ovo predstavlja samo još veći podsticaj da to stvarno i uradim.