Znak FSF EuropeFSF Europe danas slavi svoj 8. (23) rođendan. Osnovana 11. marta 2001. godine, FSF Europe brani princip slobode pojedinca u informacionom društvu zalažući se za slobodan softver, podržavajući razvoj i braneći ga politički i pravno.

Od lokalnog nastupa u nekim Evropskim zemljama preko nivoa EU i šire do Ujedinjenih nacija u toku delovanja tokom proteklih osam godina menjali su se i FSF Europe i slobodan softver. Uspeh u izdizanju pitanja interoperabilnosti i standardizacije u prvi plan nagnao je korisnike i vlade širom Evrope da se zapitaju da li imaju suverenost nad softverom i podacima.

FSF Europe je promovisala vrednosti slobodnog softvera u programu Svetskog samita informacionog društva (WSIS), doprinela radu Foruma za upravljanje Internetom (IGF) i učestvovala u radu Svetskoj organizaciji za zaštitu intelektualne svojine (WIPO). Na najvišem nivou informisala je donosioce politike o značaju i prednosti slobodnog softvera.

Zajedno sa lokalnim partnerskim organizacijama, od kojih je jedna i Mreža za slobodni softver Srbije, FSF Europe inicirala je i organizovala brojne međunarodne kampanje na temu otvorenih standarda poput godišnjeg obeležavanja Dana slobode dokumenata i projekta pdfreaders.org koji imaju za cilj da informišu širu javnost o odnosu slobodnog softvera i otvorenih standarda.

Sarađivala je sa Evropskom komisijom u antimonopolskim slučajevima ali i u istraživanjima i razvoju koji su finansirani kroz okvirne programe i dala važan doprinos uspostavljanju Evropskih politika standarda, softvera i javnih nabavki.

Članovi tima Odred slobode (engl. Freedom Task Force), gde učestvuje i naš Marko Milenović pomažu projektima slobodnog softvera i donosiocima politike u pravnim pitanjima, nadgledaju dešavanja u upravljanju Internetom i obuzdavaju softverske patente, osiguravajući sigurno okruženje za razvoj slobodnog softvera.

Georg Greve, predsednik FSF Europe, a koji je i više puta gostovao u Beogradu, je u intervjuu priređenom ovim povodom odgovorio na pitanja koja prate put od osnivanja do danas, pozadini iza FSF Europe i pogled na budućnost slobodnog softvera.