Čuvajte se, kako se može pročitati u stranim medijima „Starter Edition“ za Windows 7 će se preinstalirano nuditi i u razvijenim zemljama. Ovo izdanje neće biti više namenjen tzv. tržištima u razvoju gde piraterija ili u pojedinim slučajevima druga ne-MS rešenja imaju veći broj poklonika, već i širom „naprednog“ sveta.

„Starter Edition“ je potpuno neverovatno izdanje ovog vlasničkog operativnog sistema koje dozvoljava korisnicima da pokrenu ne više od tri programa istovremeno. Ne znam samo da li se program za sigurnosne nadogradnje i anti-virus računaju ili ne.

Pretpostavljam da će reklama glasiti „slušajte muziku  ili  surfujte Internetom“.

Je li sledeći korak Office koji omogućava kucanje do 30 reči u minutu na ne više od četiri stranice, osim ako se u tekstu pominje Linuks kada se dozvoljeni broj smanjuje na dve stranice…

Šta drugo reći nego pripremite se na vreme, pređite na slobodan softver već danas.