Za početak kratko i efikasno: U skladu sa šestomesečnim planom razvoja, izdanje 3.1 stiže početkom aprila!

GNU/Linuks korisnici već danas mogu da isprobaju OOO310_m3 radno izdanje na srpskom sa integrisanom podrškom za Gstreamer i adresar Evolucije. Preuzmite arhivu sa deb paketima (md5: 19f033851eaec4014678b5c5c167d0a8). Nakon raspakivanja preporučujem da pakete ne instalirate pokretanjem skripta update iz arhive već da ih samo raspakujete čime će stabilno izdanje OpenOffice.orga na sistemu ostati netaknuto. U terminalu pređite u DEBS direktorijum iz raspakovane arhive i pokrenite naredbu: for i in *.deb; do dpkg -x $i .; done. Sadržaj paketa će biti raspakovan u poddirektorijum opt unutar tekućeg direktorijuma. Ugasite OpenOffice.org i njegov brzi pokretač (ikonica u obaveštajnoj zoni pored sata) i naredbnom ./opt/openoffice.org3/program/soffice (obratite pažnju na tačkicu ispred prve kose crte!) pokrenite razvojno izdanje. Prijavite nam sve greške u prevodu na koje naiđete.
OpenOffice.org 3.1 na ćirilici OpenOffice.org 3.1 podržava omekšavanje pri prikazu crteža i grafika Foto za pozdravni ekran: Aleksandar Jovanović

 

Ok, to je bilo više-manje komplikovano, hajdemo sada na novosti.

Okačena je nova anketa (na engleskom) kako bi se usaglasile želje korisnika sa daljim smernicama. Mi u Srbiji imamo nešto manje ambiciozan upitnik (samo 3 u odnosu na 35 pitanja u anketi gore) u okviru programa unapređenja zadovoljstva korisnika.

Svakako najvažnija od novih mogućnosti, uz OpenOffice.orgu 3.1 stiže dugo očekivana podrška za omekšavanje (engl. anti-aliasing) pri prikazu crteža i grafika. Rezultat možete videti na sličici iznad. Takođe prevlačenje je sada propraćeno lepim grafičkim efektom, a označen tekst u Piscu (engl. Writer) i Računu (engl. Calc) je obeležen poluprozirnom plavičastom bojom umesto običnom crnom bojom kako je ranije bio slučaj.

Oznake uz ose grafika
 
Kontekstni meni, stavka „Ukloni hipervezu“

Stižu i nova unapređenja za crtanje grafika (pored anti-aliasinga!), pa je tako sada moguće oznake osa upisati uz glavne koordinatne linije kao i na grafik ucrtati nedostajuće vrednosti bilo popunjavanjem nulama ili linearnom interpolacijom.

Linkove iz teksta sada je moguće ukloniti izborom nove stavke iz padajućeg menija. Ranije je za ovu operaciju bilo potrebno obrisati link u prozorčetu za uređivanje hiperveze, što nimalo nije bilo intuitivno. Isto tako sada je iz menija moguće prihvatiti izmenu ukoliko je uključen zapis svih izmena u dokumentu (Uređivanje > Izmene > Zapis) umesto ranijeg obaveznog otvaranja prozorčeta koje je zaklanjalo deo ekrana.

U Prezentaciji su tu nove postavke za animaciju preko kojih je moguće kontrolisati reprodukciju filmova na slajdovima. Ranije su svi filmovi počinjali u trenutku prikaza slajda, a sada je moguće napraviti potpuno fleksibilnu kontrolu i prelaze sa filma na film, vremenski ili po nekom događaju.

Makroi u najmlađem programu iz paketa, OpenOffice.org Bazi (engl. Base) sada podržavaju aktiviranje na događaje što će olakšati rad programerima. Sada je tu i bojenje SQL sintakse, a povezane tablice Računa je moguće adresirati relativno iz datoteka Baze što olakšava prenos takvih baza na druge računare ili mrežu.

Opis još nekih novina koje sam izostavio možete pročitati na blogu Andrewa Ziema, koga neki znaju kao OOo-nindžu :), čiji mi je tekst dobrim delom i poslužio za pisanje ovog teksta.

Danas su objavljene i informacije o podršci za delimično čuvanje datoteka u Računu, što je prikazano u okviru OpenOffice.org Performance podprojekta. Sada čak i pri sitnim izmenama OpenOffice.org gradi i snima na lokalni ili mrežni disk celu strukturu tablice, dok model delimičnog čuvanja daje ubrzanje od 20-40% pri čuvanje velikih tablica. Ova novina neće biti uključena u izdanje 3.1.

U okviru ooo-build stabla (ono što neki nazivaju i Novellovim forkom OpenOffice.orga) polako se zaokružuje podrška za Microsoft Word VBA makroe. U izdanju 3.0 postoji podrška za većinu standardnih Excel VBA makroa, a plan je da čak ni za par minimalnih izmena (uglavnom oko tipova podataka koji su u VBA-u manje restriktivni i rada sa naprednijim grafičkim kontrolama poput prozorčeta za izbor datoteke) u budućnosti ne bude potrebe.

 

Što se lokalizacije na srpski tiče, dosta toga je upeglano (još nisam napravio statistiku broja izmenjenih poruka pa pogledajte dnevnik izmena). Pozivam GNU/Linuks korisnike da preuzmu razvojno izdanje i ukažu na propuste u prevodu kako bismo mogli da ih na vreme ispravimo.

Ovo će biti prvo lokalizovano izdanje koje će kompilirati inženjeri u Sun Microsystemsu i planiran je paralelni izlazak engleske i srpske verzije. To pak dalje znači da će ažurna srpska lokalizacija sa svim dodacima biti uključena u sve popularne GNU/Linuks distribucije za instalaciju kroz sistem paketa direktno iz skladišta.

Takođe, pozivam zainteresovane da nam se pridruže u testiranju OpenOffice.orga kroz Test Case Maintenance sistem. Reč je o jednostavnim scenarijima (poput otvorite Račun, ukucajte to i to, ubacite grafik, kliknite tamo itd.) koje treba pažljivo ispratiti i uporediti rezultat sa referentnim opisom. Zainteresovani koji bi na ovaj način voleli da doprinesu našem zajedničkom paketu mogu sve informacije dobiti na razvojnoj listi projekta.