liberation.jpg

RedHat je objavio familiju slobodnih slovnih likova (fontova) pod GNU GPL2 licencom, koji su veličinom uporedivi sa MS Times, Arial i Courier slovnim likovima. Pod nazivom Liberation, familija bi trebala da zameni ove standardno korišćene, ali vlasničke slovne likove koji su ranije bili dostupni u binarnoj formi unutar msttcorefonts paketa.

Podržani su Sans, Serif i Mono setovi (u normalnoj, masnoj i kurziv varijanti) i kako je reč o TTF slovnim likovima, mogu se koristiti skoro svuda.

Tarball arhivu ili RPM paket za RHEL je moguće preuzeti sa ove stranice. A ako želite da zavarate programe koji uporno traže MS fontove, u ~/.fonts datoteku dodajte sledeću definiciju zamena:


<!-- Liberation fonts -->
<match target="pattern">
  <test qual="any" name="family"><string>Times New Roman</string></test>
  <edit name="family" mode="assign"><string>Liberation Serif</string></edit>
</match>
<match target="pattern">
  <test qual="any" name="family"><string>Arial</string></test>
  <edit name="family" mode="assign"><string>Liberation Sans</string></edit>
</match>
<match target="pattern">
  <test qual="any" name="family"><string>Courier</string></test>
  <edit name="family" mode="assign"><string>Liberation Mono</string></edit>
</match>