gmailarhiva.png Već duže vremena razmišljam kako da rešim problem pretrage arhive mailova. Arhiva se sastoji od kolekcije Maildir direktorijuma sa uređenim porukama od polovine 1999. godine do danas i verujte mi toga ima dosta, baš dosta.

Često mi se dešava da mi je potrebno da pogledam neku poruku (ili diskusiju), međutim kako ni na koji način nisam organizovao pristup poruku sam tražio pomoću cat/grep/find i sličnih alata, ili ako baš ništa ne vredi učitavanjem Maildir-a u neki od programa za proveru pošte. Opet i tada naći određenu poruku je bilo poprilično komplikovano.

Međutim tu uskače - GMail. Koristeći Google GMail Loader uspešno sam ubacio poruke pri tome očuvavši povezivanje poruka kao i njihove datume. Uz malo pažnje i kreiranja/brisanja filtera sam uspeo da lepo organizujem poruke. Sada imam mogućnost da brzo pretražujem arhivu koristeći standardnu Google pretragu. Cela arhiva zauzima oko 400MB tako da ću i u narednom periodu moći arhivirati poruke.

Naravno, treba imati na umu da je GMail beta servis i da Google ne preuzima odgovornost za zaštitu podataka. Moja arhiva ostaje uredno spremljena na HDD kao i na CD (i to više komada u različitim varijantama - celo, jedan deo itd.).

Dalje arhiviranje moguće je izvesti i automatski prostim procmail ili ekvivalentnim pravilom koje će svaku poruku proslediti i na GMail adresu.

Na netu je moguće naići na raznorazne ideje kako je moguće iskoristiti više GB prostora (za hosting, za backup, kao internet harddisk, …) ali za razliku od njih držanje objedinjene arhive mailova u GMail nalogu je vrlo logična. Barem ja mislim tako.